Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bítov
Bítov Moravskoslezský kraj

Informace ke kácení dřevin

Informace ke kácení dřevin

Problematika kácení dřevin v naší obci

Problematika kácení dřevin v naší obci

Jistě jste již slyšeli o tzv. povolení kácení dřevin. Je to téma, které se dotýká i Vás. Pokud totiž chcete pokácet jakýkoli strom, který je na pozemku, který vlastníte, musíte o toto, dle níže citovaného zákona zažádat nebo tuto skutečnost oznámit příslušnému úřadu a to až na několik výjimek, které jsou uvedeny v textu níže.

Nerespektování zákona může vyjít poměrně draho. Pokuty se pohybují v částkách od tisíců za jeden strom až po statisíce za skupinu dřevin.

Celá problematika se řídí dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zkráceně se jedná o dřeviny rostoucí mimo les. Jedná se o stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách, ve volné krajině i v sídelních útvarech, mimo pozemky určené k plnění funkce lesa.

Ke kácení dřevin je v zásadě nutné opatřit si povolení.

Povolení se nevyžaduje:

  • u stromů s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
  • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Tuto informaci najdete mj. na stránkách katastrálního úřadu www.cuzk.cz

Chcete-li tedy odstranit strom s větším obvodem, větší porost keřů nebo je-li pozemek, kde dřevina roste v katastru nemovitostí uveden pod jiným způsobem využití/druhu pozemku, neměli byste se žádostí o povolení otálet.

Povolení ke kácení dřevin bývá vydáno na základě žádosti u příslušného úřadu pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení významu dřeviny z hlediska funkčního a estetického. Stav dřeviny je vždy dobré nechat posoudit odbornou firmou. Ne vždy jsme schopni správně vyhodnotit např. bezpečnostní rizika nebo skutečnou hodnotu u jednotlivých dřevin.

Hodnotu stromu, a to nejen finanční, si můžete spočítat i vy sami a to na on - line kalkulačce Agentury ochrany přírody a krajiny, kterou najdete zde: https://www.ochranaprirody.cz/metodicka-podpora/metodiky-aopk-cr/kalkulacka-pro-ocenovani-drevin/ Možná i vy budete překvapeni, že máte na zahradě dřeviny nedozírné hodnoty.

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Přesněji jde o období od 1.11. do 31.3.

Pokud je dřevina v havarijním, bezpečnost ohrožujícím stavu, může být odstraněna na základě oznámení příslušnému úřadu i mimo dobu vegetačního klidu.

Orgán ochrany přírody, může dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin, uložit žadateli provedení přiměřené náhradní výsadby tak, aby byla kompenzována ekologická újma, vzniklá pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, maximálně však na dobu pěti let.

V případě, kdy nemusíte žádat o povolení kácení, pak byste měli kácení oznámit a to v případech, že se jedná o:

  • kácení z pěstebních důvodů (tzn. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů)
  • kácení při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků
  • odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
  • kácení ze zdravotních důvodů - např. bezprostřední ohrožení bezpečnosti v okolí dřeviny, havarijní stavy dřevin

Žádost o povolení kácení / Oznámení kácení si můžete stáhnout níže. Vyplněnou a podepsanou žádost / oznámení společně s požadovanými přílohami podáte na Obecní úřad v Bítově, Bítov 117, 743 01 Bítov.

Přílohy

Žádost o povolení kácení dřevin

žádost o povoleni-kaceni-drevin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,4 kB
Datum vložení: 11. 3. 2021 13:00
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2023 13:03
Autor: Správce Webu

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

ČEZ

ČEZ

Svozový kalendář

Svozový kalendář

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2
1
3 4
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mohlo by Vás zajímat