Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bítov
Bítov Moravskoslezský kraj

Farní společenství

Obec Bítov spadá od nepaměti do farnosti lubojacké s tím, že farnost spravovali kněží z Bílovce, Slatiny a v současné době jsou to Olbramice. Bítov má pouze kapli sv. Jana Nepomuckého, ve které je sloužena mše svatá jednou měsíčně, proto navštěvují místní věřící bohoslužby v kostele sv. Jiří v Lubojatech. V současné době je farní úřad v Olbramicích, farářem pro obce Olbramice,, Zbyslavice, Bravantice a Lubojaty je P. Mgr. Pawel Kukiola

V 70-sátých letech 19. století, kdy byla v Bítově ještě základní škola (nynější Obecní dům), na které se vyučovalo i náboženství, jezdil do Lubojat na mši svatou o nedělích a svátcích do kostela plný autobus farníků, dopravu provozovali sourozenci Hájkovi, vlastnící autobus.

Praktikujících věřících bylo v tomto období mnohem více, dnes se jedná o společenství asi 30 praktikujících věřících, s podporou věřících nepraktikujících.

Aktivity celého farního společenství

Kromě bohoslužeb a májových pobožností, jsou pořádány:

  • POUTĚ - ( Hrabyně, Koclířov, Králíky)
  • SVATODUŠNÍ SLAVNOST
  • LIDOVÉ MISIE
  • PŘEDNÁŠKY
  • VÁNOČNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
  • TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

Věřící se účastní akcí pořádaných děkanátem Bílovec a biskupstvím (duchovní obnovy, děkanátní poutě do Frýdku apod.), farností Slatina ( poutě Czenstochová, Jesličková pouť aj.). Putujeme rovněž do farností, kde nyní působí kněží, kteří sloužili v našem kostele.

Při kostele sv. Jiří působí dívčí SCHOLA, ta byla asi od roku 2003 doplněna na patnáctičlenný SBOR, který se schází dle potřeby 1x týdně a doplňuje sváteční a slavnostní mše svaté sborovým zpěvem.

Jednou z hlavních povinností jsou opravy a udržování kostela, který je kulturní památkou a opravy jsou o to náročnější. V současnosti probíhají sbírky a příprava na venkovní omítky kostela. Opravy jsou hrazeny ze sbírek, darů, příspěvků obcí a pokud se podaří z dotačních titulů.

Všem, kteří se podílejí na údržbě, úklidu, výzdobě atd. patří upřímný dík. 

Tento článek je z roku 2010 a bude aktualizován.

kaple

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

ČEZ

ČEZ

Svozový kalendář

Svozový kalendář

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2
1
3 4
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mohlo by Vás zajímat