Vítejte na oficiálních stránkách obce Bítov

Vítejte na nových stránkách malé obce Bítov, která se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Nový Jičín, 6 km severovýchodně od města Bílovec.  V Bítově žilo ke konci roku 2019 celkem 470 obyvatel, z toho 293 osob v produktivním věku. Průměrná nadmořská výška je 360 m. n. m.

Přejeme příjemné prohlížení našich stránek.


Poplatky splatné do konce února 2023:

je možné zaplatit buď osobně v hotovosti v  úřední dny na Obecním úřadu Bítov u p. Hošové, případně  převodem na účet obce číslo: 176 196 33 59 / 0800 , jako variabilní symbol prosím uveďte číslo popisné nemovitosti + příjmení.

Poplatky jsou následující:

- za prvního psa 180 Kč

- za 2. a za každého dalšího psa 270 Kč

- za odpady* 720 Kč za osobu s trv. pobytem (nebo neobydlenou nemovitost vlastníka s trv. pobytem žijícím mimo obec)

*poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Hlášení obecního rozhlasu / novinky:

- Od 6.10.2022 každý čtvrtek od 18 do 19 hodin bude probíhat ve velkém zasedací místnosti Obecního úřadu cvičení pro ženy. Cvičební podložku s sebou, cena 50 Kč.