Zastupitelstvo obce, výbory a komise

Složení zastupitelstva obce

Starosta obce:

Ing. Otto Schwarz

Místostarosta obce:

Ondřej Nikel 

Členové zastupitelstva:

Ing. Lenka Beránková
Ing. David Hoš
Vojtěch Kiss
Ivo Seidler
Ing. Jan Vavrečka, PhD.
Ing. Lenka Vašíčková (do 2022)
David Farník (od 2022)
Markéta VenclováVýbory a komise obce

Finanční výbor:

Ing. Jan Vavrečka, PhD. (předseda)
Bc. Andrea Šprlová, 
Mgr. Lucie Biková

Kontrolní výbor:

Ing. David Hoš (předseda)
Alena Pavlásková, 
Tomáš Richter

Komise pro výstavbu a rozvoj obce:

Ing. Lenka Beránková (předseda)
Ing. Lenka Vašíčková,
Bc. Vendula Beranová, 
Mgr. Ondřej Langr

Komise pro kulturu a sport:

Vojtěch Kiss (předseda)
Markéta Venclová
Ivo Seidler
David Farník

Přestupková komise:

zatím nezvolena