Zastupitelstvo obce, výbory a komise

Složení zastupitelstva obce

Starosta obce (starosta@obecbitov.cz):

Ing. Otto Schwarz     

Místostarosta obce (mistostarosta@obecbitov.cz):

Bc. Ondřej Nikel 

Členové zastupitelstva:

Ing. arch. Lukáš Richter
Mgr. Lucie Biková  
Ing. David Hoš 
Markéta Venclová  
Ing. Lenka Beránková
Ing. Ondřej Fojtík 
Ing. Vendula Beranová

Výbory a komise obce

Finanční výbor:

Ing. Ondřej Fojtík (předseda)
Ing. Vendula Beranová
Renata Cabúková

Kontrolní výbor:

Ing. David Hoš (předseda)
Ing. Martin Kupka
Kamil Kedroň

Výbor pro výstavbu a rozvoj obce:

Ing. arch. Lukáš Richter (předseda)
Ing. Lenka Vašíčková,
Ivo Seidler

Výbor pro kulturu a sport:

Ing. Lenka Beránková (předseda)
Mgr. Lucie Biková
Markéta Venclová

Přestupková komise:

zatím nezvolena