Vyhlášky a řády obce

Obce mohou vydávat tzv. obecně závazné vyhlášky, kterými mohou na svém území ukládat povinnosti. Nedodržení vyhlášky je potom přestupkem, za který může obecní úřad obce udělit pokutu až do výše 30 000 Kč. Vyhlášky schvaluje zastupitelstvo na svém zasedání. Poté se vyhlášky vyvěsí na úřední desce po dobu 15 dnů. Po uplynutí této lhůty nabývá vyhláška účinnosti (výjimečně i dříve či později). Prvotní kontrolu zákonnosti vyhlášky posuzuje Ministerstvo vnitra. Obce jsou povinny vést evidenci vyhlášek, které vydaly. Musí umožnit komukoli na vyžádání do vyhlášky nahlédnout (na obecním úřadě). U nás v obci Vám ale nabízíme tyto vyhlášky (a řády) k nahlédnutí i zde: