dfes

Úřední deska

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí, záměrů prodeje, výběrových řízení a jiných dokumentů. Veřejně přístupná a čitelná musí být nepřetržitě a zřizuje se ve dvou variantách - elektronická a fyzická. Fyzická úřední deska v podobě prosklené uzamykatelné skříně je v naši obci umístěna na budově Obecního úřadu. Elektronickou úřední desku poté můžete shlédnout na odkazu umístěném níže.

des