Místní sdružení a spolky

Místní sdružení a spolky

V naši obci je velký počet zájmových sdružení a spolků, které aktivně zabezpečují kulturní a sportovní vyžití v obci. Některé již sice bohužel postupem času ukončily svou činnost, naštěstí ale stále postupně vznikají nové...

Myslivecké sdruž. Bítov - Těškovice
Klub důchodců
Poradna Mojra