Obecní úřad

     Úřední hodiny:

       Pondělí 8:00 - 11:00, 15:00 - 18:00
       Středa   8:00 - 11:00, 15:00 - 18:00

V dopoledních hodinách je přítomna pouze administrativní pracovnice.

Starosta obce: Ing. Otto Schwarz
Místostarosta obce: Bc. Ondřej Nikel
Admin. pracovnice: Naděžda Hošová


Kontakty:

Obec Bítov
Bítov 117 
743 01 p. Bílovec 1
IČO: 64629929
DIČ: CZ64629929
tel: 556 410 229

datová schránka: 54nay6x
email: urad@obecbitov.cz

           starosta@obecbitov.cz

           mistostarosta@obecbitov.cz

Platby

Platbu v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu v době úředních hodin.

Pro platbu převodem použijte číslo účtu: 1761963359/0800

Účet je veden u České spořitelny a.s., pobočky v Bílovci.

Kontaktní formulář: