Informace o koronaviru

03.03.2020

Vážení občané,
v souvislosti s infekčním onemocněním způsobeným novým koronavirem vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě informace a doporučení k předmětnému onemocnění. 


Aktuální doporučení a aktuální situaci ve výskytu onemocnění je možné sledovat na internetových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, MZ ČR, Státního zdravotního ústavu Praha, WHO a ECDC:

https://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod

https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

https://www.szu.cz/

https://www.who.int/

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china