2. vánoční jarmark

15.12.2019

V sobotu 14. prosince se v areálu hřiště konal již 2. vánoční jarmark. Počasí nám sice letos opět nepřálo, vítr si hrál se stánkama, vánoční osvětlení se potrhalo, dokonce se už uvažovalo odpoledne o přesunutí akce do Obecního domu. Nakonec se ale počasí umoudřilo, přestalo pršet a vítr utichl. O 17. hodině vystoupil dětský pěvecký sbor Jasmínek složený ze žáků MŠ a ZŠ Těškovice (ve kterém účinkují i děti z Bítova). Poté následovala se sérií vánočních písní Iveta Richterová a večer uzavřela Farní schola Lubojaty-Bítov.

Velice bych chtěl poděkovat všem organizátorům akce, jednotlivým sdružením za bezkonkurenční občerstvení a hlavně Vám - občanům za podporu této akce. Také bych vyzdvihl to, že většina sdružení daruje část výtěžku na dobročinné účely (Mobilní hospic Ondrášek a účet FN Ostrava zřízený pro pozůstalé a oběti nedávného útoku v této nemocnici).

Přejeme příjemné svátky a těšíme ze na shledanou opět za rok :-)

Děkuji Ing. Zdeňkovi Kupkovi za poskytnutí některých fotek.