Místní knihovna v Bítově

Místní knihovnu v Bítově naleznete v 1. patře budovy Obecního úřadu. Má dlouholetou tradici, která sahá do 70. let minulého století. Nejstarší knihy byly vydány v 50. letech a jsou postupně nahrazovány publikacemi novými, získanými zejména nákupem, případně jako dary občanů obce. V současné době se zde nachází kolem 3.000 výtisků beletristických i naučných děl pro děti, mládež a dospělé. V knihovně je registrováno více než 100 čtenářů, z toho kolem 30 aktivních, tzn. takových, kteří sem zavítají alespoň 2x ročně. Věkově se jedná zejména o čtenáře v důchodovém věku a malé děti s rodiči.

Knihovní fond je obohacován výměnnými soubory z Regionálního knižního fondu v Novém Jičíně, který nám na dobu asi 2 let zapůjčí každoročně kolem 75-100 knih. 

Provoz knihovny je kompletně financován obcí Bítov, takže občané za registraci ani výpůjčky neplatí. Několikrát za rok se pro registrované i neregistrované čtenáře konají u příležitosti významných kulturních a společenských událostí různé akce ve formě vědomostních soutěží a besed. Pro tyto účely je k dispozici zasedací místnost Obecního úřadu hned vedle půjčovny. Uvedené akce jsou prezentovány ve vitríně v obci.

            Evidenční číslo knihovny: 4471/2003

            Vedoucí knihovny: Hana Hajná

            Sídlo: Bítov 117; 743 01, Bítov

            Půjčovní doba: středa : 17:00 - 19:00

            Email: knihovna@obecbitov.cz

Kontaktní formulář: