Jdi na obsah Jdi na menu
 

CZECHPOINT a vidimace

26. 1. 2011

 

CZECH POINT

tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

CZECH POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, kde leze získat data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy formou ověřených výpisů:

·                 z katastru nemovitostí ( výpis z veřejné evidence)

·                 z obchodního rejstříku ( výpis z veřejné evidence)

·                 ze živnostenského rejstříku (výpis z veřejné evidence)

·                 z rejstříků trestů ( výpis z neveřejné evidence)

·                 U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.

·                 U neveřejných evidencí ( rejstříků trestů) je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.

·                 Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu ( plnou moc) a prokázat svoji totožnost.

·                 Služba CZECH POINT je poskytována i Obecním úřadem v Bítově.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Občan: Úplný/ částečný výpis z katastru nemovitostí – List vlastnictví

Občan potřebuje znát: jednoznačné identifikátory

·                 katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo

·                 katastrální území, kmenové číslo parcely, poddělení čísla parcely nebo

·                 katastrální území, typ budovy, číslo popisné / číslo evidenční nebo

·                 katastrální území, typ budovy, číslo popisné/evidenční a číslo jednotky (bytu)

Občan zaplatí: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku.

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Občan obdrží: Úplný / částečný výpis z obchodního rejstříku
Občan potřebuje znát: IČ (identifikační číslo)

Občan zaplatí: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku.

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Občan obdrží: Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
Občan potřebuje znát: IČ ( identifikační číslo organizace)

Občan zaplatí: 100,- Kč za první stránku výpisu, 50,- Kč za každou další stránku.

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Občan na žádost obdrží : Výpis z rejstříků trestů
Občan předloží : platný doklad totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas)
Občan zaplatí 50,- Kč za celý výpis z rejstříku trestů.

ÚŘEDNÍ HODINY PRACOVIŠTĚ CZECH POINT:

Pondělí             8 – 11   a  15 – 18

            Středa              8 – 11   a  15 – 18


Dne 1.1.2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., / zákon o silničním provozu/. Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení řidiče z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

Občan předloží:
-občanský průkaz nebo cestovní pas
- identifikační doklad cizince

Nepovinné doklady:
- řidičský průkaz

Pokud žádost podává zmocněnec:
- úředně ověřená plná moc v českém jazyce
- platný doklad totožnosti zmocněnce

Občan zaplatí : 50,- Kč

 

 

 

 

Vidimace a legalizace

 

 

Na obecním úřadě v Bítově lze provést ověření listin a podpisů.  

 

Občan zaplatí : 30,- Kč