Jdi na obsah Jdi na menu
 

Farní společenství v Bítově

3. 2. 2011

Obec Bítov spadá od nepaměti do farnosti lubojacké s tím, že farnost spravovali kněží z Bílovce, Slatiny a v současné době jsou to Olbramice. Bítov má pouze kapli sv. Jana Nepomuckého, ve které je sloužena mše svatá  jednou měsíčně, proto navštěvují místní věřící bohoslužby v kostele sv. Jiří v Lubojatech. V současné době je farní úřad v Olbramicích, farářem pro obce Olbramice,, Zbyslavice, Bravantice a Lubojaty  je  P. Mgr. Pawel Kukiola

 

V  70-sátých letech 19. století, kdy byla v Bítově ještě základní škola (nynější Obecní dům), na které se vyučovalo i náboženství,  jezdil do Lubojat na mši svatou o nedělích a svátcích do kostela plný autobus farníků, dopravu provozovali sourozenci Hájkovi, vlastnící autobus.

Praktikujících věřících bylo v tomto období mnohem více, dnes se jedná o společenství asi 30 praktikujících věřících, s podporou věřících nepraktikujících.

 

Aktivity celého farního společenství :

Kromě bohoslužeb a májových pobožností, jsou pořádány:

-          POUTĚ  – (  Hrabyně, Koclířov, Králíky)

-          SVATODUŠNÍ SLAVNOST 

-          LIDOVÉ MISIE

-          PŘEDNÁŠKY

-          VÁNOČNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

-          TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

 

Věřící se účastní akcí pořádaných děkanátem Bílovec a biskupstvím (duchovní obnovy, děkanátní poutě do Frýdku apod.), farností Slatina ( poutě Czenstochová, Jesličková pouť aj.). Putujeme rovněž do farností, kde nyní působí kněží, kteří sloužili v našem kostele.

 

Při kostele sv. Jiří působí dívčí SCHOLA, ta byla asi od roku 2003 doplněna na patnáctičlenný SBOR, který se schází dle potřeby 1x týdně a doplňuje sváteční a slavnostní mše svaté sborovým zpěvem.    

 

Jednou z hlavních povinností jsou opravy a udržování kostela, který je kulturní památkou a  opravy jsou o to náročnější. V současnosti probíhají sbírky a příprava na venkovní omítky kostela. Opravy jsou hrazeny ze sbírek, darů, příspěvků obcí a pokud se podaří z dotačních titulů. 

Všem, kteří se podílejí na údržbě, úklidu, výzdobě atd. patří upřímný dík.

Bohoslužby ve farnosti Olbramice a okolí

 

 

Bravantice

Lubojaty

Olbramice

Pondělí

--

---

---

Úterý

---

---

17:00

Středa

---

---

17:00

Čtvrtek

 

15:30

---

Pátek

17:00

---

---

Sobota

---

15:30

17:00

Neděle

8:00

9:15

10:30

Bohoslužby ve farnosti Slatina a okolí

 

 

Slatina

Těškovice

Tísek

Pondělí

---

---

---

Úterý

---

7:00

---

Středa

18:00

---

16:00

Čtvrtek

 

7:00

---

Pátek

---

17:00

---

Sobota

---

7:00

---

Neděle

8:00

9:15

10:30

 

Bohoslužby v děkanátu Bílovec viz.  http://bilovec.dekanat.cz/